Skip to content
Liên hệ In Email

TT Thăng Long mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 9h đến 18h

 

Phòng ban

Xin liên hệ với

Điện thoại E-mail
Văn phòng giám đốc
Ozibiusz Pál (+36-1) 290-3353 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thư ký
Vig Andrea Nóra (+36-1) 290-3353 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Mua bán giao dịch
Dr. Pham Van Khue (Nagy Péter) (+36-30) 346-6018 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thương mại
Nguyen Tien Chi (Csaba) (+36-30) 212-2367 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Marketing Halász Péter (+36-30) 817-1481 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nhấn chuột vào đây để gửi tin nhắn cho chúng tôi!

Xin quý vị để đầy đủ thông tin để cho chúng tôi có điều kiện liên hệ lại với quý vị


 

logo-left

1183 Budapest, Gyömrői út 79-83.
Telefon: (+36-30) 999-8888
Fax: (+36-1) 291-4093
E-mail: info@sarkany-center.hu
Mở cửa hàng ngày 9h-18h
Đường đi:
Nhấn chuột vào ảnh nhỏ dưới đây